Một số quy định về nhiều người cùng đứng tên trên sổ đỏ/sổ hồng

Kiến thức

02:34 15/03/2022

Hầu hết mọi người vẫn cho rằng mỗi sổ đỏ chỉ có thể 1 người đứng tên và người đó có quyền sở hữu và quyết định đến các vấn đề liên quan. Thực tế, 1 sổ đỏ có thể đứng tên nhiều người.

Quyền lợi của những người đứng tên chung 1 sổ đỏ

Theo luật về việc đứng tên trên sổ đỏ mới nhất thì 1 sổ đỏ có thể đứng tên được nhiều người. Được chia thành các trường hợp sau:

  • Sổ đỏ được đứng tên bởi 2 người có quan hệ vợ chồng

  • Sổ đỏ được đứng tên giữa 2 hoặc nhiều người không phải là vợ chồng (nhiều người chung tiền mua mảnh đất, 2 người chung tiền mua mảnh đất, 2 hoặc nhiều người cùng được tặng/cho/thừa kế 1 mảnh đất,...)

Theo khoản 2 tại Điều 98 của Luật Đất đai năm 2013, đối với thửa đất mà nhiều người có chung quyền sử dụng đất, sở hữu chung nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì sổ đỏ phải được ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Có 2 trường hợp khi cấp giấy chứng nhận:

  • Mỗi người đứng tên trên sổ đỏ sẽ được cấp 01 Giấy chứng nhận

  • Cấp chung 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trao lại cho người đại diện, trong trường hợp các chủ sử dụng và chủ sở hữu yêu cầu.

Theo luật tất cả những người được đứng tên trên sổ có quyền như nhau đối với tài sản. Nếu 1 người trong số đó muốn sử dụng, cải tạo hay giao dịch đều phải có sự đồng thuận bằng văn bản của những người đồng sở hữu. 

Quy định đối với sổ đỏ có nhiều người đứng tên

Theo quy định tại Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, điều 5 khoản 3 về việc ghi thông tin người sở hữu tại trang 1 Giấy chứng nhậu như sau:

 

Ảnh: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trường hợp chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà tài sản này nằm trên mảnh đất thuộc quyền sở hữu của nhiều người thì được ghi tên như sau:

        - Nếu cấp Giấy chứng nhận cho 1 người đại diện

Ở trang 1 của Giấy chứng nhận ghi thông tin của người đại diện như: họ tên, giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy căn cước, địa chỉ…Bên dưới sẽ ghi "Là người đại diện cho những người cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cùng sử dụng đất” thông tin bao gồm: Họ tên, CMND, căn cước, địa chỉ...của từng người đồng sở hữu được ghi lần lượt bên dưới. 

Nếu có quá nhiều người đồng sở hữu đến ghi ko hết trên trang 1 thì cuối trang sẽ có ghi thêm dòng sau “và những người khác có tên tại Ghi chú của giấy chứng nhận này”

        - Nếu cấp cho mỗi người 01 giấy chứng nhận

Tương tự như vậy, trang 1 của Giấy chứng nhận ghi thông tin người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng/sở hữu như: họ tên, giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy căn cước, địa chỉ…; bên dưới ghi câu “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất với……thông tin những người đồng sở hữu còn lại.

Trên đây là một số quy định về đứng tên chung sổ đỏ, hy vọng giúp ích được cho bạn đọc.

(Tổng hợp_Quanlyduan.com.vn)